پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 92 در قزوین دعوت به کار می شوند