ضعیف‌ترین بخش نمایشگاه کتاب «دانشگاهی» است/ ارشاد با یارانه خارجی موافق است