کمانداران قم به دنبال کسب عناوین برتر مسابقات قهرمانی کشور هستند