اهواز یکی از ۵۳ شهر جهان در اجرای استاندارد «iso ۳۷۱۲۰ » است