ٱمادگی صدا و سیمای آذربایجان شرقی برای اجرای کامل طرح سلامت