امحای یک میلیون و 300 هزار سی‌دی مستهجن و قاچاق در پایتخت