برنامه کامل رقابت‌های واترپلوی توسعه جهانی از سوی فدراسیون شنا اعلام شد