از دوختن دهان منتقد توسط پزشکان تا مفتی زوجه‌خوار+کاریکاتور