برگزاری مراسم استقبال از درب حرم حضرت ابوالفضل(ع) در ایلام