هیات ووشو استان کرمانشاه رتبه سوم کشور را از آن خود کرد / تجهیز کامل آکادمی ووشو با 200 میلیون اعتبار