پاسخ اداره اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌های گروه خودروسازی سایپا: اظهارات گل‌محمدی درباره خرید پ