تاکید لوکاشنکو بر عبرت گرفتن از درس‌های جنگ دوم جهانی