باباجان‌زاده دیدار نیمه نهایی را باخت و به رده‌بندی رفت