سقوط بزرگ‌ترین پایگاه نظامی «جبهه النصره» در غرب القلمون