روزنامه اصلاحطلب: خاطرات هاشمی عرصه سیاست را غیرعقلانی کرده است