دیدار دوستانه تیم هنرمندان با پیشکسوتان تیران در عید مبعث برگزار می شود