فیلم/ تاکید روسای جمهور چین و روسیه بر احیای جاده ابریشم