خرید 10هزار تن محصول به قیمت توافقی از کشاورزان گیلانی