50 سالگی بهترین سن برای غربالگری مشکلات شنوایی است/بیمه‌ها برای تهیه سمعک ناشنوایان همکاری نمی‌کنند