مسابقات قهرمانی قایقرانی جانبازان و معلولین کشور برگزار می‌شود