غیبت 3 بازیکن اصلی صبای قم برابر صدرنشین لیگ برتر فوتبال