فروش خارجی «انتقام‌جویان» از مرز نیم میلیارد دلار گذشت