دموکرات‌ها رای کافی برای حمایت از وتوی اوباما را دارند