بررسی پروژه‌های عمرانی ورزش کشور با حضور وزیر ورزش