معاون وزیر نفت: اولین فاینانس ۴۰۰ میلیون یورویی چینی رسما بازگشایی شد