دانش آموزان در حمایت از مردم یمن فعالیت کنند/یمن تاریخی سرشار از مقاومت و حماسه دارد