گرایش جوانان به انتخاب همسران متفاوت با خود علت بیش از 90 درصد طلاق ها است/ سرعت بالای تغییرات در عقاید