کنسرت تئاتر فولکلور «قهر و آشتي» در رشت برگزار مي‌شود