طیب نیا اعلام کرد: اعمال نرخ مالیاتی صفر صادراتی/ حق دولت را از متواریان می‌گیریم