صالح:هیچ ائتلافی با حوثیها ندارم/آماده همبستگی علیه متجاوزان هستم