«هجوم سکوت» برگ برنده نقاش است/ شاعرانه‌ای از جنس حافظ