آل‌سعود حکم اعدام شیخ النمر را به‌زودی اجرا می‌کند