حسینی: اعمال فشار به یک شرکت دولتی یا شبه دولتی برای خرید باشگاه ورزشی قانونی نیست