ادعای علوم پزشکی ثابت نشود شکایت می‌کنیم/دلالان کمر کشاورزان را شکستند