روایتی از سرگذشت 15 مانکن در مستند «مانکن‌های قلعه حسن‌خان»