برگزاری چهارمین هم‌اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی