حضور گسترده هواداران تراکتورسازی و کری‌خوانی برای استقلال