رشد 4درصدی صادرات گاز به کشورهای همسایه/ بهره‌مندی 22 میلیون خانوار از نعمت گاز طبیعی