نصب تصاویر قدیمی و منتشر نشده رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب تهران