بازی دوستانه تیم ملی هنرمندان با پیشکسوتان تیران در عید مبعث