ازدواج همزمان ۷۰ زوج در مسجد جامع/ ازدواج آسان، واقعیتی گمشده