آغاز عملیات مبارزه با علف‌های هرز و آفات در مزارع اسلامشهر