یک سریال آمریکایی دیگر هم وارد مذاکرات هسته‌ای ایران شد!