هزینه یک میلیارد ریالی برای ساخت کالای استراتژیک در صنعت حفاری