آمریکا به دنبال سرپوش گذاشتن روی سیاست‌های تهاجمی خود علیه روسیه و چین است