۳۰ درصد از اعتبارات قطار شهری اصفهان به پیمانکاران تخصیص می‌یابد