همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار تبلیغ استان تهران برگزار می‌شود