بعضی از روستاهای تهران از شبکه‌های صداوسیما محروم هستند/ تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای روستاییا