آبرسانی به هزار روستا در کرمان توسط تانکر انجام می‌شود/ اگر تا ۴سال دیگر آب به کرمان نرسد این شهر بای