22 اردیبهشت؛ برگزاری یادواره 40 شهید پردیس علوم دانشگاه تهران